Vibguard IIot

Avanceret online tilstandsbaseret vedligehold

Hurtig, pålidelig og fyldt med power, VIBGUARD benytter high-end teknologi til at sikre dine værdier
• 20 parallelle kanaler
• Kontinuerlig måling
• Nem integration til kontrolsystemer
• Flere konfigurationsmodeller
• Montering på DIN skinne
• Intelligent datareduktion

Kategori:

Online CMS

Beskrivelse

Tilstandsbaseret vedligeholdelse, VIBGUARD online system giver parallelle og synkront databehandling på 20 analoge kanaler.

Det giver beskyttelse og forhindre ikke planlagte nedbrud på selv meget komplekse anlæg. High end diagnose udføres automatisk og sikre derved produktiviteten på dine anlæg.

VIBGUARD måler tidsignaler, overall værdier, FFT spektre, shock pulse, orbit og meget mere på 20 parallelle kanaler, med stort set alle typer signal inputs. Vibrations, tacho signaler, temperatur og alle mulige typer relevante diagnose input, som for eksempel ”torque”, behandles og relateres til den aktuelle fremstillingsproces.

Målingerne integreres let i kontrolsystemet via MODBUS og et intelligent system værktøj sørger for en effektiv datareduktion.

Avanceret alarmbehandling i variable frekvensbånd alarmer og ved trending i frekvensbånd åbner mulighed for at overvåge fejl på anlæg som ubalance, fejlopretning, lejefejl og gear indgrebsproblematikker.

VIBGUARD monteres hurtigt på de sikrede udgange på ethvert beskyttelses system og giver mulighed for dybdegående analyse og overvågning på turbiner, kompressorer og andre meget komplekse anlæg hvor der er monteret et beskyttelses system.

Takket være den hurtige databehandling, er VIBGUARD også eminent til overvågning af anlæg der har korte driftsperioder som kraner, presser og øvrige fremstillingsværktøjer eller anlæg med store dynamiske processer som teststande til vindmøller, skibsmotorer med mere.

VIBGUARD fås også i en transportable version, perfekt til high-end fejlfinding og overvågning.

Video

Software

I samme kategori

Bruges i disse løsninger

Vibguard IIot

På grund af det stadigt stigende energiforbrug og den begrænsede tilgang til fossile brændstoffer, har en effektiv udnyttelse af vores energiressourcer blive afgørende for en bæredygtig energiproduktion. Måleteknologi fra PRÜFTECHNIK har en afgørende rolle at spille, da det bidrager til en effektiv drift af turbinerne.

Online CMS