Forside

/

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
CN Technology er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om
dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

CN Technology
NP Gravesensvej 8
CVR-nr.: 35 86 48 49
Telefon: 53 73 64 20
E-mailadresse: info@cntech.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du er kunde hos CN, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: At kunne sælge den vare, ydelse eller service, du som kunde køber hos CN
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Kontaktoplysninger (navn, e-mail, stillingsbetegnelse mv), oplysninger om vores samhandel med den virksomhed du repræsenterer, samt det der i øvrigt er nødvendig for at kunne administrere vores forretningsmæssige relation.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne stammer fra de oplysninger, der som kunde selv er givet ved henvendelse til CN eller som kan forefindes på offentlige tilgængelige kilder eller fra den virksomhed du repræsenteres hjemmeside

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig som kunde. Dine personoplysninger kan for eksempel blive videregivet til: (I) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (for eksempel leverandører af varer, ydelser, service, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (II) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse af en aftale med os og i forbindelse med fremsendelse af materialer eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

 • Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, dog kun i de tilfælde du tilkøber et af vores udbudte Vibrationskurser.
  Det drejer sig om Mobius Institute, som er beliggende i Australien. Vi kan oplyse, at Mobius Instituttet vedligeholder og offentliggøre en liste over alle certificerede Vibrations analytikere på www.mobiusinstitute.com. Du kan dog aktivt fravælge at komme på listen.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relationen til den virksomhed du repræsenterer, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvis du er leverandør for CN Technology, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: At kunne købe den vare, ydelse eller service du som leverandør tilbyder CN Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Kontaktoplysninger (navn, e-mail, stillingsbetegnelse mv), oplysninger om vores samhandel med den virksomhed du repræsenterer, samt det der i øvrigt er nødvendig for at kunne administrere vores forretningsmæssige relation.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne stammer fra de oplysninger, der som leverandør selv er givet eller som kan forefindes på offentlige tilgængelige kilder eller fra den virksomhed du repræsenteres hjemmeside

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig som leverandør. Dine personoplysninger kan for eksempel blive videregivet til: (I) kunder vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (for eksempel varer, ydelser, service, teknisk support); eller (II) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne tilkøbe den tjeneste, vi anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse af kunders aftale med os og i forbindelse med fremsendelse af materialer eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på  relationen til den virksomhed du repræsenterer, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvis du ansøger om job hos CN opfordret/uopfordret, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: At kunne besætte opslåede eller fremtidige stillinger hos CN
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Stamoplysninger (navn, adresse, e-mail, uddannelse, kurser, certificering mv)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne stammer fra de oplysninger, du som jobansøger selv har givet i din ansøgning eller som kan forefindes på offentlige tilgængelige kilder fra tidligere arbejdsgiver og ligende.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Oplysningerne vil kun blive brugt internt i CN i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling eller en fremtidig stilling hos CN. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være CN HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne.
  Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i højest 6 måneder, så sletter vi dine oplysninger, med mindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

Hvis du er ansat/tidligere ansat hos CN, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: At kunne opfylde den ansættelses kontrakt der er indgået med CN
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
 • Stamoplysninger, f.eks. navn, adresse, personnummer, oplysninger om nærmeste familie (navn, adresse, o.l.).
 • Skattemæssige oplysninger, bankoplysninger, oplysninger om pensionsforhold mv.
 • Uddannelse, tidligere beskæftigelse og andre sædvanlige oplysninger i et CV, anbefalinger.
 • Nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider, tjenstlige forhold.
 • Oplysninger om løn og skat.
 • Sygefravær, sygdomsperioder og andet fravær fra arbejdet.
 • Tjenstlige forseelser og advarsler, personalebedømmelser o.l.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne stammer fra de oplysninger, du som jobansøger selv har givet i din ansøgning eller som kan forefindes på offentlige tilgængelige  kilder

Modtagere eller kategorier af modtagere:
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Som ansat vil dine oplysninger blive videre givet til:
 • SKAT vedr. skattepligtige ydelser
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister), Arbejdsmarkedets Feriefond og Feriekonto
 • NemKonto
 • Pensionskasser, bank og forsikringsselskab
 • Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen (jobskabelsesordninger)
 • Kommuner vedrørende dagpengerefusion
 • Virk.dk
 • Indkomstregistret
 • DA-Barsel [og/eller Barsel.dk]
 • CN eksterne revision
 • CN eksterne rådgiver, herunder advokat/Dansk Erhverv

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, dog kun i de tilfælde du tilkøber et af vores udbudte Vibrationskurser.
  Det drejer sig om Mobius Institute, som er beliggende i Australien. Vi kan oplyse, at Mobius Instituttet vedligeholder og offentliggøre en liste over alle certificerede Vibrations analytikere på www.mobiusinstitute.com. Du kan dog aktivt fravælge at komme på listen

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Så længe du er ansat hos CN opbevarer vi dine personoplysninger. Vi sletter dog dine personoplysninger 5 år efter ansættelsesforholdets ophør hos CN
 • Virksomheden opbevarer endvidere oplysninger omfattet af bogføringsloven i overensstemmelse med reglerne i denne lovgivning.
 • Hvis der er en saglig grund til at opbevare oplysninger i længere tid, kan dette ske.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 1.1 version af CN Technology persondatapolitik skrevet 25.05.18

Er du interesseret

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak

Få optimale vedligeholdelsesløsninger til din industri med CN Technology. Kontakt os for at få hjælp fra vores specialister og for at opleve vores dedikation til kvalitet og service.