Forside

/

Services

/

/

Analyse af positionelle ændringer

Løsninger

Undersøgelse og dokumentation af anlæggets bevægelser under drift

Overvågning og evaluering af fundaments sætninger, displacement og dynamiske bevægelser af aksler, huse og strukturer under drift

 • Måling af absolutte og relative bevægelser.
 • Vibrations accept test i henhold til kunde – leverandør specifikationer.
 • Mobile on site målinger for kortere perioder.
 • Måling over længere perioder eller permanent med udstyr fra PRÜFTECHNIK.
 • Certificerede specialister (ISO 18.436 til 2).
Oilrig at night

Service beskrivelse

Absolut displacement

 • Laser-baserede overvågning af termisk udvidelse under opstart og coast-down af en maskine og under drift. Kompensations værdier bestemmes for at opnå optimeret opretning af maskinen i drift.
 • Hydrostatisk overvågning af fundamentsbevægelser.
 • Måling af akslens bane (orbit) i glidelejer under for eksempel opstart. Det giver mulighed for påvisning af fejl specifikt vedrørende smøreolien såsom flow, strømninger med mere.
 • Relative bevægelser
 • Aksel vibrationsmåling i et plan (radial eller aksial akse).
 • Måling af akslens bane (orbit) ved vibrationsmåling i to plan.
 • Måling af dynamisk bøjningslinie.
 • IRIS Motion Amplification
 • Laser baseret overvågning af den relative forskydning i anlægskomponenter under drift.

Opstarts support

Varighed: 1-3 dage onsite forberedelse

 • Installation og konfiguration af OMNITREND PC software.
 • System analyse, udvælgelse af anlæg og gennemgang af fejlhistorik.
 • Fastsættelse af måle lokationer.
 • Definering af advarsels og alarmgrænser.
Inspection in progress
Installations træning
 • Instruktion af installation af VIBCODE målepunkter (hvis valgt).
 • Opbygning af database med manuelle input af maskin parametre.
 • Bestemmelse af målemetode og opsætninger; under hensyntagen til proces-og drifts-relaterede variabler.
Opfølgende support

Varighed: 1 – 5 dage onsite

Optimering af hardware og software

 • Kontrol af OMNITREND PC software konfiguration, optimering af måleruter.
 • Kontrol og justering af advarsels og alarmgrænser
 • Optimering af måling opsætninger.
 • Fin tuning af instrument og PC software.
Få du noget ud af målingerne?
 • Vurdering og fortolkning af arkiverede måledata.
 • Opdateringer og præsentationer af nye hardware og software features.
 • Diagnose øvelser med måleværdier
Specielle onsite seminarer
 • Level 1 – 2 – 3 ISO vibrations seminarer.
 • Leje og balancerings kursus.
Vedligehold

Varighed: 1 – 5 dage onsite

 • Hardware check
 • Inspektion af online system, opdatering af firmware.
 • Funktionstest.
 • Kontrol af interface.
 • Kalibrering.
Software check
 • PC software, FTP server, data server.
 • OMNITREND – VIBGUARD.
 • Program justeringer, opdateringer.
Kommunikations kontrol
 • Data transmission mellem CMS og PC.
 • Email kommunikation.
 • Modbus kommunikation.
System optimering
 • Kontrol af advarsels og alarmgrænser.
 • Justering af Schock pulse
 • Check af måling opsætning.
 • Vurdering og fortolkning af arkiverede måledata.
Er du interesseret

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak

Få optimale vedligeholdelsesløsninger til din industri med CN Technology. Kontakt os for at få hjælp fra vores specialister og for at opleve vores dedikation til kvalitet og service.