Geo center

Mange muligheder i softwaren
 • Rethed
 • Planhed
 • Niveau
 • Inklination
 • Parallelitet
 • Ret vinkel
 • Lod

Kategori:

Software til opretningssystemer

Beskrivelse

Geo center er en alsidig software til geometrisk måling af maskinoverflader og -dele. Det opfylder en lang række behov, der er brugbar for industriel måling. Geo center software spænder fra målinger af planhed til at kontrollere den rette vinkel af to maskiners overflade eller måling af parallelitet af flanger i en vind turbine.

Ved brug af Geo Center, kan brugere problemfrit udføre helt måleopgaven fra en central software Application:

 • Forberede måling
 • Foretage måling
 • Analysere målingsresultater
 • Rapportering og arkivering

Alt hvad opretnings specialisterne behøver, er en MS Windows PC bærbar med installeret Geo Center software. Softwaret tager direkte forbindelse til PRÛFTECHNIK sensorer, på samme måde som LEVALIGN, sensALIGN eller INCLINEO alt efter opretnings applikation. Data bliver transmitteret via Bluetooth fra sensorerne til softwaret, hvilet går håndholdt målingsudstyr overflødigt.

Mangfoldige funktionerne gør målingsopgaven mere fleksibel:

 • Standard eller kundetilpasset
 • Brugerdefineret beslag tillader stor fleksibilitet i hvor disse placeres
 • Brugerdefineret tolerancer
 • Brugertilpasset rapporter
 • Import og eksport

Læs mere på GEO Center – PRÜFTECHNIK.COM

Video

Software

I samme kategori

Bruges i disse løsninger

Geo center

På grund af det stadigt stigende energiforbrug og den begrænsede tilgang til fossile brændstoffer, har en effektiv udnyttelse af vores energiressourcer blive afgørende for en bæredygtig energiproduktion. Måleteknologi fra PRÜFTECHNIK har en afgørende rolle at spille, da det bidrager til en effektiv drift af turbinerne.

Software til opretningssystemer