1  November 2017

Seeing is believing – vibrationsmåling med kamera

Uhre & Nybæk har fået eksklusiv aftale om salg af  IRIS Motion Amplifikation i Danmark. Aftalen er denne gang direkte RDI Technology, som har hovedkvarter i Tennessee, USA.

Skaberne af den unikke software, Jeff Hay og Robert Wilson som vi mødte i forbindelse med IMVAC 2016 i Orlando, udtrykker stor tilfredshed med aftalen og ser frem til dette direkte samarbejde. Hos Uhre & Nybæk glæder vi os over aftalen og dermed muligheden for, stadig at kunne tilbyde denne unikke teknik til nuværende og potentielle kunder.

Vibrationsmåling med IRIS Motion Amplifikation kameraet, er en fantastisk teknik der på ganske kort tid, kan visualisere vibrationer i alle typer anlæg, også i bygninger, vindmøller, broer, kort sagt alt. Følg de 2 link og se hvad teknikken kan gøre for dig.

https://www.rditechnologies.com

http://www.uhrenybaek.dk/iris-m-overvaagning

Uhre & Nybæk has received exclusive agreement on the sale of IRIS Motion Amplification in Denmark. The agreement is this time directly RDI Technology, headquartered in Tennessee, USA.

The creators of the unique software, Jeff Hay and Robert Wilson, whom we met in connection with the IMVAC 2016 in Orlando, express their great satisfaction with the agreement and look forward to this direct collaboration. At Uhre & Nybæk we look forward to the agreement and thus the opportunity to still offer this unique technology to current and potential customers.

Vibration measurement with the IRIS Motion Amplification camera is a fantastic technique that in a very short time can visualize vibrations in all types of installations, including buildings, wind turbines, bridges, in short everything. Follow the 2 link and see what the technique can do for you.

https://www.rditechnologies.com

http://www.uhrenybaek.dk/iris-m-overvaagning