Vibrationskurser fra Mobius Institute 

10. Oktober 2018

Mobius Institute aktiviteter i Danmark 2018

Vi har taget fat på nyt kursus år 2018 så det er tid til at sætte kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage i et af de kurser vi tilbyder fra Mobius Institute.

Vi har foreløbig i 2017 haft 25 kursister igennem vores kurser i vibrationsteknik og analyse Kategori I, årets sidste kursus er et Kategori II afholdes 27. november – 1. december 2017, der er stadig få ledige pladser.  Mobius Institute har herved været medvirkende til, at hæve standarden og sagligheden, til glæde og gavn for dem som modtager vibrationsrapporterne.

Vi vil gerne sammen med Mobius Institute, fortsætte med udbredelse af god praksis og ikke mindst, en certificeret forståelse for vibrationsanalyse.

Der er derfor planlagt 3 kurser for 2018 og datoerne er som følger;

Kategori I:         5. – 8. marts (4 dage).

Kategori II:         25. maj – 1. juni (5 dage).

Kategori III:       12. – 16. november (5 dage).

Alle kurserne afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor der også er mulighed for at overnatte.

Vi har stadigvæk de gode værktøjer fra Mobius Institute, I Learn Reliability (iLR) og I Learn Vibration (iLV). Der vil blive tale om adgang via en web portal, hvor til der kan købes adgang til de forskellige programmer. Vi arbejder også på, at værktøjerne I Learn Balancing (iLB) og I Learn Alignment (iLA) bliver gjort tilgængelige på denne måde. Alle værktøjerne kan også købes til egen brug, kontakt os endelig for flere informationer.

Mobius Institute activities in Denmark 2018

A new year 2018 is set for our courses and therefore it is also time to put a mark into your calendar, if you want to attend one of the vibration courses, we are offering from Mobius Institute.

We have until now 2017 had 25 students though our courses in vibration and analysis in Category I. The last course Category II is held from 27th  November – 1st December 2017, there are a few availble places left.  Mobius Institute has again contributed to a higher standard for analysing vibrations signals, for the benefit of those whom receive the vibration reports.

We would like, together with Mobius Institute, to continue disseminating good practice and not least, a certified understanding of vibration analysis.

There are therefor planned 3 courses for 2018 and the dates are as follows:

Category I: March 5th – March 8th (4 days).

Category II: May 28th – June 1st (5 days).

Category III: 12th –  17th November (5 days).

All course are held at Severin Kursuscenter in Middelfart where there is possibility to stay.

We still have the excellent tools from Mobius Institute, I Learn Reliability (ILR) and I Learn Vibration (ILV). There will be a paid access via a web portal to the various programs. We’re also trying to get the tools ILearn Balancing (ILB) and ILearn Alignment (ILA) available via web portal. All the tools can also be purchased for your own use. Contact us for more information