9. januar 2017

Mobius Institute aktiviteter i Danmark 2017

Vi har taget fat på et nyt år og dermed er det også tid til, at sætte kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage i et af de kurser vi tilbyder fra Mobius Institute.

2016 betød at 15 fik certifikat i vibrationsteknik og analyse i henholdsvis Kategori I og II. Dermed har Mobius Institute været medvirkende til, at hæve standarden og sagligheden, til glæde og gavn for dem som modtager vibrationsrapporterne.

Vi vil gerne sammen med Mobius Institute, fortsætte med udbredelse af god praksis og ikke mindst, en certificeret forståelse for vibrationsanalyse.

Der er derfor planlagt 3 kurser for 2017 og datoerne er som følger;

Kategori I:         6. – 9. marts (4 dage).

Kategori I:         8. – 11. maj (4 dage).

Kategori II:       13. – 17. november (5 dage).

Alle kurserne afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor der også er mulighed for at overnatte.

Mobius Institute invitere til IMVAC (International Machine Vibration Analyst Conference) i dagene 4. – 6. juni 2017 i Antwerpen. Har det interesse, så kontakt os endelig for nærmere information eller besøg Mobius Institute hjemmeside for flere informationer: http://www.vibrationconference.com

Vi har stadigvæk de gode værktøjer fra Mobius In
stitute, I Learn Reliability (iLR) og I Learn Vibration (iLV). Der vil blive tale om adgang via en web portal, hvor til der kan købes adgang til de forskellige programmer. Vi arbejder også på, at værktøjerne I Learn Balancing (iLB) og I Learn Alignment (iLA) bliver gjort tilgængelige på denne måde. Alle værktøjerne kan også købes til egen brug, kontakt os endelig for flere informationer.

 

Mobius Institute activities in Denmark 2017

 

A new year has taken it’s beginning and therefor it is also time to put a mark into your calendar, if you want to attend one of the vibration courses, we are offering from Mobius Institute.

2016 gave 15 certificates in vibration and analysis respectively in Category I and II. With this, Mobius Institute again in 2016 contributed to a higher standard for analysing vibrations signals, for the benefit of those whom receive the vibration reports.

We would like, together with Mobius Institute, continue disseminating good practice and not least, a certified understanding of vibration analysis.

There are therefore planned 3 courses for 2017 and the dates are as follows:

Category I: March 6th – March 9th (4 days).

Category I: May 8th – May 11th (4 days).

Category II: 13 to 17 November (5 days).

All course are held at Severin Kursuscenter in Middelfart where there is possibility to stay.

Mobius Institute invite to IMVAC (International Machine Vibration Analyst Conference) in the days 4 to 6 June 2017 Antwerp. Is it of interest, please contact us for further information or visit Mobius Institute website for more information: http://www.vibrationconference.com

We still have the excellent tools from Mobius Institute, I Learn Reliability (ILR) and I Learn Vibration (ILV). There will be a paid access via a web portal to the various programs. We’re also trying to get the tools ILearn Balancing (ILB) and ILearn Alignment (ILA) available via web portal. All the tools can also be purchased for your own use. Contact us for more information