På M/tr Polar Aassik, fra Polar Seafood er der monteret CMS system til at monitorer hovedgear, vinkelgear og akselgenerator, der er lavet en serviceaftale på analyse samt rapportering hver 2. måned.

I forbindelse med seneste analyse i start juni 2018, blev der noteret en udvikling af vibrationsniveauet på akselgeneratoren NED, hvor det anbefalede niveau i henhold til ISO er <7,1 mm/s RMS, havde niveauet udviklet sig til 12 mm/s RMS under sejlads og fiskeri. I forbindelse med rapporten blev vores assistance tilbudt for udbedring af fejl ombord, derfor blev der hurtigt efterfølgende uge planlagt en tur til Aasiaat, Grønland, da dette passede med planlagt mandskabsskift om bord.

Herunder ses billeder af balanceringsjobbet ombord på M/tr Polar Aassik, der blev balanceret på generatorvingen, da balancering på koblingen øgede vibrationsniveauet på vinkelgearets tandindgrebs frekvens.

Der blev monteret 425 gram i alt.

Efter ovenstående balanceringsjob var udført, blev de forskellige niveauer testet under sejlads, hvilket medførte nogle ganske tilfredsstillende resultater. Der blev også ved sidste eftersyn, konstateret fejl på en af målekanalerne, sat op til at monitorer vinkelgearet, denne fejl blev også udbedret under dette besøg.

 

Så var der kun hjemturen tilbage… den skulle vise sig at blive forlænget med 3 dage, der var planlagt hjemrejse fredag d. 22. juni, dog grundet det hurtigt skiftende vejr på Grønland var der pludselig kraftig tåge, hvilket medførte aflysning af fly. Dagen efter blev det tekniske udfordringer med flyet der forhindrede hjemrejsen.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, da der blev tid til at se lidt mere af Grønland.

 

 

On M/tr Polar Assik from Polar Seafood has mounted a CMS system for monitoring of PTO gear, angular gear and shaft generator. Polar Seafood has made an agreement for service with Uhre & Nybaek for analysis and report every other month.

In connection to this agreement for service in June there was noted a development in the vibration level for shaft generator NDE. The recommended level is according to ISO <7,1 mm/s RMS, this level has developed to 12 mm/s RMS during sailing and fishing. Our assistance for service and repair of the damage were offered and quickly a journey was planed the week after to Asisaat, Greenland.

On the pictures onboard M/tr Polar Aassik the balancing was performed on the generator fan, due to increasing vibration levels on the angular gear tooth-grip frequency, when balancing on the coupling.

After preforming the balancing job, the different levels were tested at sea which lead to satisfactory results. At last service inspection a failure was detected with one of the measuring channels which is monitoring the angular gear. This flaw was also corrected during this visit.

Successful ending balancing job now only the journey back to Denmark awaited, but due to heavy fog and technical problems with the plane the day after the journey back was delayed 3 days, but that led to experiencing more of Greenland in mean time.