Med SDT Ultrasound Solutions har vi værktøj, der hjælper dig med at overvåge dit roterende anlægs smørings ’sundhed’. Produkterne er med til at skabe en kultur med tilstandsbaseret smøring med ultralyd teknologi.

Dårlig smørepraksis er en af de medvirkende årsager til lejesvigt. Mange lejer smøres efter en kalenderbaseret tidsplan. Dette kan fører til over og under smurte lejer, der derfor ikke holder deres optimale levetid.

Her kan vi få hjælp af SDT produkterne, der kan assistere dig i forhold til, hvornår der skal smøres og hvor meget fedt der skal tilføres. Smøring reducerer friktion i lejer. Mindre friktion betyder længere levetid.

Med SDT produkterne kan du få direkte besked under smøring, hvis friktionsniveauer stiger, guide dig under smøring og dermed forhindrer forkert smøring.

Et værdifuldt produkt i din virksomheds vedligeholdelses program.

Vi her hos Uhre & Nybæk ApS, glæder os til at præsentere dig for produkterne, og ser frem til et succesfuldt samarbejde.

Vil du vide mere kontakt os pr. mail info@uhrenybaek.dk eller på telefon Claus Stadsbjerg Nybæk 5373 6422 eller Morten Buus Nielsen 5373 6424.