Vi er for kort tid siden blevet akkrediteret af Mobius Institute, til at afholde blandt andet kurser og certificering i vibrations teknik og analyser, i henhold til gældende ISO standarder. der vil hér på vores hjemmeside snarest, kunne findes kursus kalender samt oplysning om de kurser, vi vil tilbyde.

Mobius