Finde løsninger, som bringer støjniveauet ned på acceptable niveauer med minimal ulempe for den daglige drift og vedligehold af anlægget

Når en støjkilde støjer mere end ønsket skal der findes en løsning på problemet.

Her vil der opstå en række spørgsmål vi kan være med til at besvare:

  • Hvor meget støjer støjkilden for meget?
  • Er maskinen defekt?
  • Er den leverede støjdæmpning udført korrekt?
  • Skal støjkilden udskiftes
  • Skal støjkilden pakkes ind i et bulderhus/isoleres?
  • Kan løsningen være en dæmpning af efterklangstiden i rummet i stedet for isolering
  • Kan der dæmpes ved brug af støjskærme?
  • Kan maskinen betjenes/inspiceres/vedligeholdes efter støjdæmpning?

Vi kan besvare ovenstående spørgsmål og herudfra lave principløsninger eller detail projektering af støjdæmpningsløsningerne.

Service beskrivelse

Formålet med en støjdæmpningsløsninger er at bringe støjen ned på et acceptabelt niveau med minimale omkostninger både til etablering, men ikke mindst til ordentlige muligheder for betjening, inspektion og vedligehold af maskinen. Mange støjdæmpninger bliver ødelagt/fjernet med tiden når disse overvejelser ikke bliver taget med i projekteringen.