Vi kan præsentere en revolutionerende komponent, med mange muligheder inden for vibrations teknik og tilstandsbaseret vedligeholdelse. Vi kan nu tilbyde et treakset accelerometer med indbygget mekanisk nano teknologi (MEMS) der gør, at man på X og Y akserne får informationer om accelerometerets bevægelse i forhold til jordklodens center (tyngdekraften) og på Z aksen et frekvens spektrum helt nede fra 0,1 Hz op til 10 KHz. Det åbner mange nye muligheder. Forestil dig et skib med et treakset hybrid accelerometer monteret henholdsvis stævn og agter. De kan nu påvise alle skrogets bevægelser, både ved lastning og losning samt under sejlads. Dette kræver dog en data opsamler, der kan måle simultant på flere kanaler. Dette kan vi også være behjælpelige med i form af vores Vibguard

Kontakt os for yderligere informationer.

Motor