Undersøgelser af støj, eksterne, interne samt kortlægning og udarbejdelse af støjdæmpningsløsninger