Laser aksel opretning

Aksel opretning med erfaring og moderne teknologi

Reducere omkostningerne til reservedele og uforudset nedetid

• Måling af aksler i roterende systemer

• Kardan aksler

• Maskintog

• Positionelle ændringer

• Termisk udvidelse

• Fundaments sætninger – bevægelser

Service beskrivelse

Præcis opretning af de koblede aksler i roterende anlæg er vigtig i forhold til, at minimere vibrationer og slid og skader på lejer og tætninger. Vores serviceteknikere udfører opretninger for dig med produkter fra PRÜFTECHNIK.

Anlæggene kan være monteret horisontalt eller vertikalt og bestå af mange delelementer. Selv når det gælder opretning af et maskintog, bestående af motor, gear og en mølle for eksempel, kan selv indtastning af de nødvendige input for opretningen, være krævende.

Derfor udfører vi al registreing og analyse, mens du kan fokusere på opgaven omkring selve korrektionen. I den perfekte verden, kontrollere vi naturligvis opretningen efter korrektion og tilbyder komplet dokumentation af opretningstilstanden før og efter opretningens udførsel.

I nogle anlæg, er det kalkuleret at der sker ændringer i forholdet til den drivende og den drevne maskine. Det kan være på grund af moment ændringer eller termisk udvidelse. Hvis ikke disse opretningsværdier er kendte, inden opretningen foretages, kan vi måle og fastlægge disse værdier med enten PERMALIGN eller ROTALIGN Ultra iS, og benytte disse værdier i forhold til at udføre den “korrekte” opretning.