Field balancering service på roterende maskiner, geometrisk målinger foretaget af eksperter – Alternative metoder til øget diagnostik

Reduktion af vibrationer ved hjælp af balancering af rotor

Lave vibrationer øger den forventede levetid på komponenter. Balancering hjælper med at holde vibrationer på et acceptabelt niveau.

• Balancering af installerede rotorer – også under vanskelige driftsforhold

• Balancering med accelerometre og med displacement sensorer orhold

• Brug af state-of-the-art balancering-teknologi (VIBXPERT II Balancer)

• Analyse og dokumentation af vibration tilstand før og efter

• Statisk og dynamisk balancering i én, to eller flere planer

• Analyse af rest-ubalance i henhold til DIN ISO 1940

• Detaljeret dokumentation af balancerings service

• Certificerede specialister (ISO 18.436 til 2)

Service beskrivelse

Ubalance er den hyppigste årsag til øgede vibrationer i blæsere,
ventilatorer, remskiver eller koblinger. Formålet field balancering er at
holde vibrationer, mekanisk stress, leje belastninger og aksel deformation på et acceptabelt niveau. Vores service eksperter bruger VIBXPERT, til hurtigt at identificere og eliminere ubalancer i marken, også under vanskelige driftsforhold. Selv “særlige opgaver” såsom balancering af rotorblade i en vindmølle kan gennemføres på blot et par timer.