Mobile onsite vibrationsanalyse og midlertidig remote diagnose.

Uhre & Nybæk levere hurtigt service onsite i tilfælde af problemer – uanset hvor og hvornår Onsite vibrationsanalyse med mobile udstyr

• Målinger til vibrations diagnostik.

• Troubleshooting.

• Struktur-båret lyd, fastlæggelse af vibrationsniveau sværhedsgrad , aksel vibration (orbit), naturlig vibration.

• Analyse foretaget ud fra tidssignaler, frekvens og “order”.

• Analyse af vibrationer i bygninger og rørledninger.

Midlertidig remote diagnose

• Opstarts inspektion af nye eller modificerede anlæg.

• Tilstands analyse i kortere eller længere perioder.

• Specielle fejlfindings målinger.

• Identifikation, karakterisering og vurdering af midlertidige vibrationer

• Udlejning af præ- konfigurerede online systemer med analyse service.

Service beskrivelse

Vibrationsmålinger er medvirkende til den tilstand-baserede vedligeholdelse af maskiner og systemer. Forhold kan dokumenteres og sammenlignes med state of the art, og i tilfælde af ændringer i vibrationernes adfærd, kan årsagerne fastlægges tidligt.

Root cause analyse og fejlanalyse i tilfælde af usædvanlige vibrationer er vores speciale. Vi tilbyder vibrations baseret maskine overvågning og tilstand diagnose som en del af vores on-site og remote services