Undersøgelse og dokumentation af anlæggets bevægelser under drift

Overvågning og evaluering af fundaments sætninger, displacement og dynamiske bevægelser af aksler, huse og strukturer under drift

• Måling af absolutte og relative bevægelser.
• Vibrations accept test i henhold til kunde – leverandør specifikationer.
• Mobile on site målinger for kortere perioder
• Måling over længere perioder eller permanent med udstyr fra PRÜFTECHNIK.
• Certificerede specialister (ISO 18.436 til 2)

Service beskrivelse

Absolut displacement

• Laser-baserede overvågning af termisk udvidelse under opstart og coast-down af en maskine og under drift. Kompensations værdier bestemmes for at opnå optimeret opretning af maskinen i drift.
• Hydrostatisk overvågning af fundamentsbevægelser.
• Måling af akslens bane (orbit) i glidelejer under for eksempel opstart. Det giver mulighed for påvisning af fejl specifikt vedrørende smøreolien såsom flow, strømninger med mere.Relative bevægelser
• Aksel vibrationsmåling i et plan (radial eller aksial akse).
• Måling af akslens bane (orbit) ved vibrationsmåling i to plan.
• Måling af dynamisk bøjningslinie.
• Operational deformations figur (ODS)
• Operationel Model Analyse (OMA)
• Laser baseret overvågning af den relative forskydning i anlægskomponenter under drift.Resultaterne af disse analyser giver yderligere oplysninger om funktionaliteten af maskiner og systemer under drift. Til identifikation af fejltilstande og korrigerende foranstaltninger såsom opretnings mål kan udledes til, at øge sikkerheden og pålideligheden af maskinerne, ud over deres levetid.