19. oktober 2018

Aalborg Portland har med Uhre & Nybæk, indgået en aftale om samarbejde vedrørende vibrationsmåling og analyser på en lang række af anlæggene på cementfabrikken i Aalborg. Aftalen gælder indledningsvis for 2 år og åbner også for, at vi kan assistere med vores øvrige services så som balancering, opretning, momentmålinger med mere.

At vi ikke er valgt ’kun’ på pris, men også på vores kompetencer, betyder meget for os. Vi er lokalt forankret tæt på Aalborg Portland og Claus Stadsbjerg Nybæk, har siden midt 1980’erne haft sin gang på de mange anlæg.

Kendskabet til Aalborg Portland, placeringen af de forskellige anlæg og ikke mindst personkredsen hos Aalborg Portland, får stor betydning for vores engagement for der stilles krav til alle Aalborg Portlands leverandører, når der skal produceres klinker og cement 24/7/365. Parathed er én af vores forcer og vi ser frem til, at løfte opgaven.

Vibcode målepunkt

Alle anlæggene omfattet af aftalen, har monteret Vibcode studse. Det betyder  for os, at selv en af vores teknikere uden præcist kendskab til de enkelte anlæg, aldrig vil foretage ‘forkerte’ målinger. Kodepunktet giver sammen med software på vores VibXpert II eller Vibscanner 2, præcis information om på hvilket anlæg, kodepunktet befinder sig og hvilke måleopgaver, der er valgt.

Vi glæder os til at komme i gang og takker for tilliden.

Vil du høre mere om hvad vi kan gøre for dig, så er du hjertelig velkommen til at kontakte os på mail claus@uhrenybaek.dk eller telefon 53 73 64 20.

Aalborg Portland