Inclineo

Det ideelle værktøj for måling af vinkel og faldhed
  • Højpræcisions elektroniks inklineometer for måling af absolutte eller relative vinkler
  • Roterbart hus giver mulighed for måling uanset vinklen
  • Måler niveau, fladhed eller parallelitet på overflader og lodmåling på vertikale aksler
  • Passende beslag til en hver applikation
  • ALIGNMENT CENTER – windows baseret PC værktøj til visualisering
  • Trådløs kommunikation til PC
  • Ideelt for installation og service

Kategori:

Geometriske målesystemer

Beskrivelse

INCLINEO er et solidt system baseret på et højpræcisions elektronisk inklineometer, det måler vinkler op forskellige placeringer for en overflade, for at give en eksakt profil af den bearbejdede overflade. I kombination med det let monterbare beslag, måler det vinkel (inklination) langs kanter, på skinner og vertikale aksler.Det roterbare hus muliggøre målinger i en hver tænkelig vinkel, endda på ”hovedet” Den integrerede trådløse kommunikation kombineret med den lette betjening gør INCLINEO alsidigt, fleksibelt og et effektivt værktøj til installation og service.

Video

Software

I samme kategori

Bruges i disse løsninger

Inclineo

På grund af det stadigt stigende energiforbrug og den begrænsede tilgang til fossile brændstoffer, har en effektiv udnyttelse af vores energiressourcer blive afgørende for en bæredygtig energiproduktion. Måleteknologi fra PRÜFTECHNIK har en afgørende rolle at spille, da det bidrager til en effektiv drift af turbinerne.

Geometriske målesystemer