Kongerslev 25. November 2016

Uhre & Nybæk varsler prisstigninger pr. 01.01.2017

Efter et par år med fast prisniveau, varsles herved stigning i timepriserne. Stigningen er begrundet i  generelt stigende omkostningsniveau.

After a few years with fixed price level, hereby announces increase in hourly prices. The increase is justified by generally increasing level of costs.

 

 

prisstigning