Fluke Corporation overtager PRÜFTECHNIK

Uhre & Nybæk går en spændende tid i møde, med endnu flere muligheder og løsninger i de fremtidige opgaver. Fluke Corp. den førende globale virksomhed indenfor test og målings udstyr har overtaget det tyske PRÜFTECHNIK som er førende indenfor laseropretning, tilstandsovervågning og non-destruktiv testning.

Om Fluke Corporation

Grundlagt i 1948, Fluke Corp. er på verdensplan førende indenfor professionelle elektroniske testværktøjer, software til måling og tilstandsovervågning. Fluke-kunder er teknikere, ingeniører, elektrikere, vedligeholdelsesledere mv. der installerer, fejlfinder og vedligeholder industrielt, elektrisk og elektronisk udstyr og kalibreringsprocesser.

Besøg Fluke på www.fluke.com

Om PRÜFTECHNIK

PRUFTECHNIK er global leverandør af vedligeholdelsesteknologi med bredt produkt-, service- og uddannelses sortiment, som er skræddersyet til vedligeholdelsespersonalet indenfor laseropretning, vibrationsanalyse, tilstandsovervågning og non-destruktiv testning.

Besøg PRÜFTECHNIK på www.pruftechnik.com

 

Et stærkt partnerskab som Uhre & Nybæk ser frem til at være en del af. Besøg os på vores hjemmeside www.uhrenybaek.dk

________________________________________________________________________________

Fluke Corporation acquires PRÜFTECHNIK

Uhre & Nybæk new challenges and even more options and solutions in the task that awaits. Fluke Corp. a global leader in test and measurement instruments, has acquired Germany-based PRÜFTECHNIK a market leader in precision laser shaft alignment, condition monitoring, and non-destructive testing.

 About Fluke Corporation

Founded in 1948, Fluke Corp. is a world leader in compact, professional electronic test tools and software for measuring and condition monitoring. Fluke customers are technicians, engineers, electricians, maintenance managers etc. who install, troubleshoot, and maintain industrial, electrical, and electronic equipment and calibration processes.

Visit Fluke on web www.fluke.com

 About PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK is a global maintenance technology supplier with a wide product, service and training range tailored to the needs of the maintenance professionals in areas of shaft alignment, vibration analysis, condition monitoring and nondestructive testing.

Visit PRÜFTECHNIK on web www.pruftechnik.com

 

A strong partnership which Uhre & Nybæk looks forward to be a part of. Visit us on our web www.uhrenybaek.dk