10. juni 2016

Uhre & Nybæk, forhandler af produkter fra Prüftechnik og Datum Electronics:

Vi har i al stilhed, åbnet vores første kontor i Kongerslev. Ansættelsen af Kenneth som servicetekniker og Bettina som administrations ansvarlig, har gjort det nødvendigt med lidt mere plads. Samtidigt er vi igang med færdiggørelsen af kontor facilitteterne i Tjæreborg, som bliver integreret med værkstedet. Søren og Claus får optimale betingelser til de mange timer med rapporteringer og projektforberedelser. Vi vil selvfølgelig stadigvæk glæde os til, at komme ud og foretage alignment – opretning, vibrationsmålinger samt momentmålinger og opsætning af produkterne fra Prüftechnik.

Rammerne for vores daglige arbejde har dermed fået mere struktur og givet endnu et ryk opad på humørskalaen. Der er begge steder blevet bedre plads til alle de funktioner, der er nødvendige for at drive virksomhed og ikke mindst, skabe et godt arbejdsmiljø. Vi glæder os til at præsentere vores “officielle” hovedkontor i Kongerslev og vil efter sommerferien indbyde til reception. Vi glæder os til at byde Jer velkommen.

Kongerslev kontorUhre & Nybæk, supplier of products from Prüftechnik and Datum Electronic:

In all secrecy, we have now opened our first office in Kongerslev. The recruitment of Kenneth as a service technician and Bettina as administration responsible, have made it necessary with a little more space. At the same time we started with the completion of office facilitteterne in Tjæreborg, which will be integrated with the workshop. Søren and Claus get optimal conditions for the many hours with reports and project preparations.

The bases for our daily work has therefore gained more structure and given another jolt upwards on the mood scale. There are both places more room for all the functions needed to run a business and not least, an excellent working environment. We look forward to presenting our “official” headquarters in Kongerslev and will after the summer invite to the reception. We look forward to welcome you all.