Årsskiftet har betydet en ændring i ledelsesstrukturen hos Uhre & Nybæk. Der er formeret en bestyrelse, hvori Mogens Sparre er indtrådt som formand.

Øvrige medlemmer er ejerne Søren Uhre (CTO) og Claus Stadsbjerg Nybæk (CEO).

Mogens har de sidste par år, været en uvurderlig hjælp og støtte, i forhold til den transformation U&N gennemgår. Med den tættere tilknytning til drift og fortsat udvikling, forventes det at Mogens i endnu højere grad, kan bidrage til disse processer med hans mangfoldighed og mange kompetencer.

Mogens Sparre fortsætter udover hvervet som bestyrelsesformand for Uhre & Nybæk, sit virke på Aalborg Universitet og Wise Mind.