Undersøgelse af virksomheden for områder med kritisk høre støjniveauer

Arbejdstilsynet har sat krav til den støjbelastning, som medarbejdere må udsættes for under deres arbejde.

  • Opstilling af støjkrav til leverandører ved indkøb af nye maskiner
  • Kontrolmåling af støj fra nye maskiner
  • Kortlægning af støjen i anlægget
  • Måling af efterklangstid
  • Plan for nedbringelse af støjbelastningen

Service beskrivelse

Kraftig støj kan bevirke at hørelsen nedsættes. Høreskaderne opstår ved længere varende påvirkning af støj over 80 dB(A). Men også kortvarig kraftige støjimpulser kan have samme virkning.

Arbejde i støjfyldt miljø har også andre på virkninger så som søvnproblemer, stress, nedsat indlæringsevne og øget adrenalin produktion.

Der er med andre ord mange gode grunde til at holde støjniveauet så langt nede som praktisk muligt.