Koblinger overfører drejningsmomenter i roterende systemer. Denne type af kraftoverførsel er stadig til stede i produktions-og forarbejdningsindustrien. Mange forskellige typer af koblinger anvendes:

  • Stiv
  • Fleksibel
  • Torsionskoblinger
  • Kardanaksel koblinger med flere

Utilstrækkelig vedligeholdelse og ukorrekte opretning af koblinger kan resultere i følgende problemer:

  • Skader på maskiner og produktions tab på grund af driftsstop
  • Effektivitet tab, idet energiforbruget øges
  • Øget slid på lejer og tætninger
  • Lækage, overophedning, vibrationer og/eller forringelse af produktkvalitet.

Moderne laser-optiske koblingsopretnings metoder fra PRÜFTECHNK, tilbyde højere præcision og lettere betjening sammenlignet med konventionelle metoder såsom søgerblade, retskinner og måleure.