Flanger skabe den bedst mulige tætning mellem to overflader for at forhindre gasser eller væsker fra at lække. Flanger er også ofte brugt til kraftoverførsel. Planhed på sammenspændte overflader er meget vigtigt for en velfungerende funktion af flangerne.
Flanger benyttes blandt andet til:

  • Diesel motorer
  • Kompressorer
  • Kraner
  • Vindmølle tårne
  • Rørforbindelser med flere

Hvis flangerne ikke monteres præcist, kan der opstå fejlfunktioner. Lækager medfører tab af tryk eller råvarer samt risiko for eksplosion. Tætningerne på flangetilslutninger er underlagt højere slitage og skal udskiftes jævnligt. Spændinger kan forårsage vibrationer og dermed også materielle skader.

Click here to add your own text