Elektriciteten fra vindkraft bliver mere og mere vigtig og er en af grundsøjlerne i energi omstillingen.Vindmøller på land er de primære generatorer men offshore vindmøllerne rummer det største potentiale for vækst i produktionen af elektricitet.
Forretning, teknologiske og lokale forhold stiller høje krav til tilgængeligheden af vindmøllerne. På grund af de særlige klimatiske forhold på havet og den begrænsede tilgængelighed, er offshore vindmøller underlagt stadige strengere regler med hensyn til fejlsikker drift.Forsikringsselskaberne kræver derfor tilstandsovervågning med et certificeret online overvågningssystem til alle vindmøller. Som lang tids partner i vindmølleindustrien, tilbyder PRÜFTECHNIK GL – certificerede online systemer og høj præcisions opretningssystemer til korrigerende foranstaltninger på drivtoget eller forbedrende målinger før og under installation af en vindmølle:

  • Vibrationsbaseret tilstandsovervågning af generator, gear og hovedleje
  • Overvågning af slid og partikler i gearkassens smøreolie
  • Opretning af drivtoget
  • Flange målinger af tårnet
  • Kontinuerlig overvågning af opretning for visning af drifts påvirkninger
  • Overvågning af sætninger i fundamentet