Kraftværker drevet med kul, naturgas eller olie er de primære energi kilder og skal derfor være tilgængelige konstant. Fejl på en hovedkomponent har ikke kun lokale konsekvenser men kan også påvirke stabiliteten af hele den overordnede energi infrastruktur.

Anlæggene på et kraftværk kan opdeles i turbine sæt og hjælpemaskiner. Af sikkerhedsmæssige årsager er turbiner beskyttet med en sikkerhedssystem. Alle øvrige primære og sekundære komponenter, afhængigt af deres betydning i produktionsprocessen, overvåges enten af et online tilstandsovervågningssystem eller kontrolleres regelmæssigt med en håndholdt dataopsamler.

Dette giver mulighed for rettidig og omkostningseffektiv udførsel af de korrigerende foranstaltninger såsom lejeskift, aksel opretning eller balancering.