På grund af sin betydning i byggebranchen, fortsætter cement med at spille en afgørende rolle i alle voksende økonomier. Det stilles derfor særlige krav til pålidelighed i produktionen, produktets kvalitet og tilgængelighed af produktionsudstyret.Instrumenter fra PRÜFTECHNIK anvendes på de vigtigste aktiver i cementindustrien :

  • Roterovne
  • Kulmøller
  • Cementovne
  • Ventilatorer
  • Kompressorer
  • Gravemaskiner

Produktionskritiske anlæg overvåges kontinuerligt med flerkanalers online systemer. For komponenter under store påvirkninger såsom planetgear eller koniske tandhjul i vertikale møller, anvendes yderligere frekvens selektive diagnose metoder for tidlig opdagelse af fejl og lokalisering af disse. Drifts tilstanden på hjælpemaskiner er kontrolleret med regelmæssige intervaller ved hjælp af en håndholdt dataopsamler. Laser opretningsudstyr og fieldbalancerings udstyr anvendes til korrigerende foranstaltninger.

Løsninger

Wearscanner partiker og slid