Overvågning af partikler og slid

Fordeling af partikelstørrelser indikere tidligt slid i gear

Alle roterende maskiner er udsat for slid som følge af friktion. Friktionen producere først meget små partikler, der stiger i antal indtil det til sidst, er partikelstørrelsen der stiger. Mængden af partikler giver værdifulde oplysninger om maskinens tilstand og graden af slitage. Oplysninger om slitagen kan fås på et meget tidligt stadium ved at overvåge ikke kun mængden af partikler men også størrelsen af dem.

Denne metode bruges til at supplere vibrations baseret tilstandsovervågning, primært til komponenter med lav hastighed og lavt vibrationsniveau. Det giver en tidlig indikation af slid relaterede fejl og ændringer i oliesmurte komponenter, såsom lav hastigheds geartrin, med olie cirkulation.

Krav til en online partikel tæller

Baseret på in-house Eddy Current teknologi har PRÜFTECHNIK udviklet et online system til kontinuerlig overvågning af metal partikler og partiklernes størrelser, stammende fra slid, i smøreolien. Følgende succeskriterier er derved opnået.

  • Størrelses afhængig optælling og registrering af partikel mængder, der indikere en forværring af tilstanden.
  • Klassificering af partikelstørrelser i valgbare klasser og tidsperioder.
  • Anvendelse af en målemetode, der kun registrere elektrisk ledende partikler, uden påvirkning af skum/luftlommer, forureninger, tilsætningsstoffer eller mørkning af olien.
  • Fås som et online sensor system med integreret signalbehandling.
  • Selvstændig drift med signalering.
  • Integration i proces kontrolsystemer (f.eks. via Modbus)