Forøger din maskines driftssikkerhed

Ligesom lægen undersøger sin patient, kontrollere vibrations specialisten også maskinen når dennes tilstand forværres. De første tegn ses i en stigning i vibrations værdierne, som registreres ved tilstandsovervågningen. Vibrations specialisten benytter kraftfulde analyseinstrumenter og egnede metoder, til at finde årsagen til de øgede vibrationer med henblik på at afhjælpe problemet.PRÜFTECHNIK har mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af håndholdte vibrations analyse instrumenter til industrielt brug

Vibrations analyse – et overblikVibrationsanalyse består i, at lytte inden i maskinen. Hver komponent vibrere forskelligt og generere en karakteristisk støj, der efterlader et typisk fingeraftryk i spektret i form af et lineært mønster. Er der en skade, vil dette mønster skille sig ud fra det generelle støjmønster. Dette giver specialisten mulighed for at genkende, for eksempel, hvorvidt problemet stammer fra ubalance, fejlopretning eller lejeskade. Ud over en nøjagtig diagnose er det generelt også muligt at afgøre, om en hurtig indsats er påkrævet eller det vente til næste planlagte serviceeftersyn.Vibrations analyse – fordelene

Kort og præcist så gavner vibrations analyse både operatøren og vedligeholdelsesteknikeren:

 • Muliggør identifikation af maskinfejl
 • Giver oplysninger om de grundlæggende årsager
 • Lokalisere de berørte komponenter
 • Optimere reservedels logistik
 • Muliggør tidlig planlægning af vedligeholdelses tiltag

Metoder og signal former i vibrations analyse

 • FFT – analyse; bruges ofte til at påvise de mest almindelige maskinfejl, såsom diplacement eller ubalance.
 • Order analyse; variant af FFT – analyse der anvendes til maskiner med variabel RPM, i stedet for frekvensen, er multiplum af rotationshastigheden (Order) analyseret i spektrumet.
 • Envelope analyse; bruges til diagnosticering af gear fortanding og rullelejer.
 • Cepstrum; letter diagnosticeringen af gear og leje skader.
 • Tidssignaler; velegnet til analyse af målte signaler og detektering af slagpåvirkning og transienter.
 • Orbit; anvendes til analyse af aksel vibrationer – især aksler med glidelejer.
 • Fasemåling; bruges sammen med FFT – analyse til at differentiere fejl i maskiner såsom ubalance, fejlopretning eller løse komponenter.
 • Resonans analyse; til identifikation af egenfrekvens og naturlige vibrationer i maskine eller struktur. Metoder omfatter slagprøve, optagelse af opløb og nedløb samt måling af akslens bøje linier.

Bestil en plakat med et overblik over Fejl Diagnose i Maskineri