Højere energi effektivitet ved hjælp af præcisions turbine opretning

På grund af det stadigt stigende energiforbrug og den begrænsede tilgang til fossile brændstoffer, har en effektiv udnyttelse af vores energiressourcer blive afgørende for en bæredygtig energiproduktion. Måleteknologi fra PRÜFTECHNIK har en afgørende rolle at spille, da det bidrager til en effektiv drift af turbinerne

Både produktivitet og problemfri drift af en turbine, afhænger af højpræcision måling af de indbyggede komponenter. Alle måleopgaver kan udføres på et minimum af tid og med eminente resultater ved brug af de gennemprøvede måleinstrumenter fra PRÜFTECHNIK. Kortere tid til installation og service betyder reduceret udetid, til dage i stedet for flere uger.

PRÜFTECHNIK tilbyder også omfattende måleinstrumenter til vibrationsanalyse og balancering af turbine enheder.

Turbine opretning med PRÜFTECHNIK

Virkningsgraden i en dampturbine afhænger af høj præcisions opretning af vingens støtter, akseltætninger, lejer og olieringe. Virkningsgraden i en gasturbine afhænger af højpræcisions opretningen af komponenterne, forbrændingskammeret og expander, turbineblade, akseltætninger, olie ringe og lejer skal oprettes præcist.

CENTRALIGN ULTRA

laseropretningsudstyret fra PRÜFTECHNIK Alignment Systems, er specielt udviklet til opmåling af opretningen af en turbines komponenter og har været i brug verden over i årevis.

Traditionelle metoder til måling af opretning i en vandkraftsturbine, er meget tidskrævende. ROTALIGN Ultra Hydropower er specielt designet til vandkrafts turbiner, angiver alle vigtige parametre for opretningen på kort tid.