Roterende maskineri er udsat for fejlopretninger.

Korrekt oprettede og regelmæssigt kontrollerede anlæg, giver markant reduktion i udgifterne til drift og vedligehold. Konventionelle opretnings metoder som måleur, søgerblade eller retteskinne er meget tidskrævende. Kvaliteten af opretningen er også meget afhængig af teknikerens erfaring og kan ikke dokumenteres. Laser systemerne fra PRÜFTECHNIK bruger state of the art teknologi for at sikre den maksimale præcision og mest brugervenlige betjening, ved opretning af aksler. Præcisionsopretning betaler sig:

  • Reducere energiforbruget
  • Nedsætter slid op lejer, tætninger, koblinger og aksler
  • Reducere vibrationer i aksler og fundamenter

Markant færre skader i aksler og fundamenter

Vigtigheden af præcisionsopretning af roterende maskiner

Reduceret nedetid på maskinen forøger tilgængeligheden og øger samtidigt effektiviteten og produktiviteten mens omkostningerne til energi og vedligehold fald, en fantastisk

Største bidrag til driftsomkostningerne er at oprette dem korrekt

Dårligt oprettede aksler skaber mange problemer, undersøgelser har vist at fejlagtig opretning er skyld i omkring 50 % af haverier i maskiner. Når der er fejlopretning i et anlæg, stiger belastningen markant på akslerne på grund af de reaktionskræfter som opstår i koblingerne