25. maj 2016

Tag dine egne vibrationsmålinger og få analysen udført af eksperter.

Som noget nyt, kan Uhre & Nybæk ApS nu tilbyde udlejning af et af verdens bedste produkter til vibrations måling, VibXpert II. Når du så har taget dine målinger, sender du udstyret tilbage til os og her vil en af “klodens” højest certificerede vibrationseksperter, gennemgå de modtagne data. Analysen foretages muligvis, af vores i øvrigt højt uddannede vibrationsteknikere (Kategori II pt.) men Søren Uhre som pt. er den eneste Kategori IV Master Analyst i Danmark, vil verificere deres analyse.

Du skal indledningsvis returnere det udfyldte spørgeskema, med de nødvendige informationer om det anlæg som du skal måle på samt et oversigtsbillede.

Når vi har telefonisk har gennemgået dit anlæg og eventuelle problemstillinger, fremsender vi en VibXpert II dataopsamler med nødvendigt hardware. Alt du nu skal, er så at tage målinger på de punkter, som er angivet på det medsendte billede. Der medfølger naturligvis en fyldig forklaring – brugervejledning så du får en ”plug og play” oplevelse ved betjening af instrumentet.

Prisen for dette taler vi om når du ringer men vil gælde et anlæg (pumpe, ventilator, kompressor eller lignende) og leje af instrument, i 5 dage. Ønsker du at måle på yderligere anlæg, når du har VibXpert II tilgængelig, så skal vi bare have de nødvendige informationer og lidt for det ekstra arbejde.

Når du har målt på dine anlæg og returneret vores VibXpert II, vil vi inden for 4 arbejdsdage fremsende rapport over de analyserede data. Rapporten vil indeholde det du søger, en brugbar konklusion baseret på de målte data og anbefaling til næste nødvendige tiltag.

vxp2 maal

Vibrationsmåling

Kontakt os for yderligere informationer, vi er klar ved telefonen.