Prüftechnik lancerede i 2013 for alvor, deres nye trådløse system til vibrationsovervågning og forebyggende vedligeholdelse.

Systemet hedder Vibconnect RF og består i al sin enkelhed af en broenhed og op til 50 sensorenheder, der hver har 2 accelerometer. Accelerometerne måler vibrationer og temperatur. De optagne data sendes ifølge programmeringen i Omnitrend, til broenheden, som er forbundet til en PC (eller flere) via netværk. På computeren kan alle målingerne lagres, analyseres og rapporteres i Omnitrend, indstilling af grænseværdier for advarsler og alarmer, foretages også der.

Uhre & Nybæk gik i dialog med René Bøge Jensen, om en test af rækkevidde og signalernes kvalitet, og vi enedes om at teste på et enkelt anlæg. Udfordringen ved dette var, at det var en ventilator i det østlige tunnelrør, under Storebælt.

Vibconnect RF har en rækkevidde i mellem sensor- og broenheden på 300 m i ”line of sight”, som det hedder på nydansk. Da broenheden, på grund af sikkerhed, skulle placeres i en tværtunnel bag en massiv ståldør, måtte signalerne forstærkes med en antenne, men så var der også fuld forbindelse i mellem bro- og sensorenheden.

Vi fik nogle meget fine og tydelige data til en PC via mobilnet, en god øvelse for Uhre & Nybæk og samtidigt fik Storebælt A/S vished for, at der findes muligheder for udstyr der virker, til forebyggende tilstandsbaseret vedligeholdelse.