Uhre & Nybæk har gennem længere tid arbejdet med tanken om at supportere og udvikle koncepter indenfor Reliability, Asset Mangement og Værdiskabende vedligehold til danske og udenlandske kunder. Tanken er blevet til virkelighed nu, vi har i samarbejde med Claus Lehmann Eriksen stiftet nyt selskab CSC Reliability, der gik i luften 1. juni 2020.

Der er de sidste måneder arbejdet intenst på at få beskrevet tanker og gennemarbejdet forretningsmodellen omkring CSC Reliability, sidste afrunding inden vi gik i luften var en workshop arrangeret af vores gode samarbejdspartner Professor Mogens Sparre, Aalborg Universitet. Der var inviteret tre kendisser indenfor dansk erhvervslivs vedligehold Claus Hincke (København Lufthavn), Erik Helms (Reliasset) og Tom Svantesson (TSMC) sammen med teamet fra Uhre & Nybæk, Claus Stadsbjerg Nybæk og Søren Uhre Jensen, samt Claus Lehmann Eriksen (direktør for det ny CSC Reliability).

På workshoppen blev hele forretningsmodellen gennemarbejdet gennem aktionsforskning. En meget givtig workshop og tilbagemeldinger at positiv karakter. Planen er klar – tanke er blevet til virkelighed.

Vi er meget spændte og stolte over at være en del af denne nyskabelse og ser frem til at CSC Reliability skal vokse sig stor og stærk på det danske marked inden på Reliability, Asset Mangement og Værdiskabende vedligehold.

Vil du vide mere kontakt os Claus Stadsbjerg Nybæk 53 73 6420 eller Claus Lehmann Eriksen 42 41 9926 og hør om mulighederne for din virksomhed.