23. februar 2021

beskrivelserne er mange, når vi ved møder eller i telefonen, bliver præsenteret for vores kunders problemstillinger. Det kræver til tider stor indlevelse og forståelse for hvad det er som ryster eller larmer, når vi får overleveret kundernes oplevelser.

’Det ryster markant mere, når vinden kommer ind agten for tværs’ samt ’lyden stiger når søen kommer hårdt ind på styrbord side’ var nye beskrivelser men helt sikkert, skippers erfaring.

Det indikerede også at vi måtte til søs, for at undersøge fænomenerne nærmere. Bølgerne var for voldsomme første gang så vores tekniker nåede kun at konstatere en markant 153 Hz frekvens, som måtte være den primære kilde til støjen og vibrationerne.

Ved den følgende sejlads, var fokus på at finde denne frekvens og teknikeren medbragte udstyr til vibrationsmåling, blandt andet vores transportable 6 kanalers Vibguard.

Der blev der fundet 3 signifikante støj – vibrationskilder. Største kilde til støj og vibrationer, er pladerne i kølerummet. Pladerne er monteret mod skroget og fyldt med en form for ”byggeskum” dels for isolation, men også med en støj- og vibrations dæmpende effekt. Ved målingerne rundt på pladerne i kølerummet, er der målt værdier svingende mellem 2-8 mm/s RMS, hvilket er som forventet. Dog falder en række plader udenfor dette niveau. Disse plader er specielt i bagbord side under det lukaf, med største gener. Derudover er det også ud for slingrekølen. Pladerne har vist vibrationer, med svingende amplitude, hvilket kan ses i tidssignalet herunder. Amplituden stiger periodisk til 70mm/s Peak, hvilket er meget høje værdier i forhold til forventet.

10 sekunders tidssignal optaget på pladerne i kølerummet:

 

Målepunkterne i kølerummet bagbord, det markerede punkt øverst i billedet, har ligeledes høje vibrationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumptest viste et klart respons ved 153 Hz

 

 

 

 

Næste fejlkilde blev sporet til hovedmotorens ånderør, der i ’banker’ med >60 mm/s i skroget og dermed klart er medvirkende til, at der mærkes høje vibrationer ombord.

Ånderøret er samlet på bagsiden af motoren og er monteret direkte på udstødningsbæringerne, som er monteret direkte i skroget. Vibrationsniveauet er højst efter kompensatoren og mistanken går derfor på, at der ikke er tilstrækkeligt stor afstand, imellem de 2 rør ender (rød markering)

 

Sidste ’høje pind’ var den klassiske flow relaterede støj fra skruen, i rummet ved styremaskinen. Det er til tider en markant støjkilde men også en naturlig del af støjbilledet på et skib.

I skrivende stund, afventer vi interne undersøgelse af vores fremlagte data og venter spændt på, at høre fra skipper.

Har du også støj og vibrationsproblemer, så fortolker vi dem gerne for dig, giv os et kald og fortæl hvad du oplever.