18. December 2014

Vibguard, det overlegne system udviklet til tilstandsbaseret vedligehold.

Prüftechnik lancerede for 2 år siden Vibguard og den tilhørende software Vibguard Viewer. Vibguard er et 20 kanalers udstyr til vibrationsmåling, simultant og kontinuerligt på samtlige kanaler. Det er designet til montering ”ovenpå” roterende anlæg, der er så dyre og komplekse, at de er beskyttet med speciel udrustning.

Hardwaren er i forhold til tidligere udstyr fra Prüftechnik, et stort skridt fremad. Kontinuerlig og simultan måling fremfor ”en kanal af gangen”, giver med den nye software enorme fordele.

Integrering af proces signaler, ”event recording” og det fænomenale Hybrid accelerometer. Det er for nuværende vægtige grunde, til at vælge Vibguard som sin platform for dataopsamling. Uden at røbe for meget, får Vibguard software, som indtil da hedder Vibguard Viewer, nyt navn og flere funktionaliteter. Dette sker medio 2015 og vil betyde yderligere muligheder for analyse af data.

Vibguard er på dette grundlag, valgt til fremtidig monitorering på 4 turbiner hos DONG Thermal Power. Det er et fantastisk skulderklap til både produkter og Uhre & Nybæk.

Vi ser en spændende fremtid for flere installationer, ikke kun på turbiner men meget andet roterende udstyr. Store komplekse gearkasser, kompressorer, pumper og så videre. Der er meget udstyr der er så vitalt, at omkostningerne til indkøb, idriftsætning og løbende rapporter, er en beskeden pris at betale for tilstandsbaseret vedligeholdelse.

Kontakt os for flere informationer.

*Condition Monitoring System

Turbine som pt. overvåges med beskyttelses udrustning. Der bliver i starten af Januar 2015 monteret 2 Vibguard.