1.  Februar 2017

IRIS M amplifikation kamera

En lidt ældre historie som netop i disse dage, er blevet yderst relevant. Vi er netop blevet forhandlere i Danmark af IRIS M amplifikation kamera, udviklet af RDI Technology fra USA. RDI Technology http://www.rdi-technologies.com er repræsenteret af I-Care http://www.icareweb.com i Europa og det er via dem, vi nu har fået forhandlingen.

En af udfordringerne ved denne opgave var, at overbevise kunden og dennes kunde om, at tingene ombord faktisk forholdte sig som vi sagde. Vi kan med vores vibrationsmålinger (fasemålinger med videre), sagtens danne os et billede af, hvordan det vi måler på, rent faktisk bevæger sig. Med vores nye teknologi, kan vi nu hurtigt visualisere dette.

Seeing is believing.

Vibrationsmåling på dieselmotorer – konstruktion.

”Vil I hjælpe med opretning af 2 dieselmotorer på Skawlink IV?”, ringede Søren Rasmussen fra Nordhavn Marine Service og spurgte om.

Naturligvis ville vi det. Serviceteknikerne Claus Nielsen og Kenneth Jensen kørte til Skagen, for at løse opgaven. Opstilling om bord på Skawlink IV, er 2 Scania motorer trækkende på fælles gearkasse. Bagbord motor gav lidt udfordringer og blev indledningsvis sænket cirka 5 mm, fra det oprindelige udgangspunkt og den var ”besværlig” at skubbe på plads horisontalt.

Styrbord motor blev kun korrigeret minimalt og med opretninger inden for tolerancerne, efterlod Claus og Kenneth, resten af monteringen til Jakob og Morten fra Nordhavn.

Opretning pågår på bagbord motor. Kenneth Jensen er ved at udtage Vibracon, så disse kunne bearbejdet. Samlet blev bagbord motor sænket næsten 5 mm.

Jakob ringede næste eftermiddag og fortalte, at bagbord motor var ved at hoppe af fundamentet. Søren Uhre var i nærheden og kørte til Skagen, for at undersøge nærmere.

Den ene Chusyfloat vibrationsdæmper, var efter opstart af anlægget, klemt helt sammen. Dette forhold blev rettet og motoren blev rettet op igen. Det blev påvist, at der enten var forhold omkring resonance eller ubalance, som gav anledning til fortsatte høje vibrationsniveauer.

Dagen efter var der igen forhøjede vibrationer og undersøgelserne fortsatte. Der var nu fokus på de tidligere konstaterede forhold omkring ubalance og resonance i anlægget. En run up test på bagbord motor. Testen indikerede en klar ubalance og koblingen mellem motor og gear blev derfor demonteret. Vibrationsniveauet på bagbord motor faldt fra > 32 mm/sek. til et acceptabelt niveau 7 mm/sek. i tomgang.

Kobling og flange blev efterfølgende rettet og balanceret.

Efter balancering, blev kobling monteret igen og anlægget oprettet. Ved efterfølgende opstart var vibrationsniveau endelig acceptabelt. Der var et relativt forhøjet niveau ved tomgang og et resonant område for begge motorer omkring 1000 rpm, der skulle dog ikke foretages yderligere undersøgelser.

”Nu er den gal igen” lød beskeden i telefonen, ”nu ryster styrbord motor helt vildt” fortalte Søren Rasmussen fra Nordhavn Marine Service. Planen var, at man med bagrund i den tidligere erfaring, ville demontere kobling og få denne balanceret. Vi fik dog aftalt, at Uhre & Nybæk inden demontering, kunne afgøre om det var en reel ubalance der pludselig forårsagede denne udvikling.

Claus Nybæk fik ved målinger påvist, at det rent faktisk var rørspændinger, som var den primære årsag og dermed bekræftet de anbefalinger, som tidligere var fremsat.

Kølevands rør styrbord motor. Der var for lille et spillerum i den fleksible forbindelse i mellem de to rør og det var dermed ikke den fleksibilitet, som man havde forventet. Som det kan ses nederst i venstre hjørne, så er motoren derfor fuldstændigt fikseret netop der. Efter ændringer af rørene, kan motoren nu ”frit bevæge sig”, som den skal.

Søren Uhre tog endnu en sejltur senere samme uge og konstaterede, at der ikke var nok fleksibilitet i kølevands rørene, som er monteret på forsiden af motoren. Det samme gjorde sig gældende, for et 2” hydraulikrør, som var påsat på bagbord motor. Dette rør, havde som nævnt været et ”irritationsmoment” under opretning, og forklaringen på dette var nu klar. Der var mekanisk kontakt mellem rørenderne under gummiet og dermed ingen fleksibilitet.

Det forholdsvis høje vibrationsniveau ved tomgang blev desuden ændret, ved udskiftning af bagerste cushyfloats på begge motorer.

 

Cushyfloats gummidæmper nederst med Vibracon (højde justering) monteret. Bundplade er fjernet for at sænke motoren tilstrækkeligt

 

 

 

 

 

Det viste sig, at de ikke var egnet til brug, i dette specifikke omdrejnings område for motorerne (resonance område). Vibrationsniveauer kan stige i mellem 30 til 50 gange, i resonance områder og med valget af andre cushyfloats, var dette nu ikke længere en kilde til vibrationer.

De midlertidige høje vibrationer var måske anledningen til, at en ventilløfter var knækket på styrbord motor. Det var tydeligt at se i de velocity spektra, som blev taget som en del af den samlede undersøgelse og Morten, montør fra Nordhavn Marine, kunne ved selvsyn konstatere at dette var korrekt.

Engine Misfire, som en markant 0,5X kan være i velocity spektrum, var ikke et nyt begreb for Morten. Hans alarmsystem gav en melding om det og han havde heller aldrig set det påvist, ved en vibrationsmåling.

Alle var nu tilfredse, et skib som nu efter 3 års drift, ikke havde vibrationsniveauer fra de 2 Scania motorer end forventet. Skipperen fra Saga Shipping gav ”thums up” og den generelle glæde over at have et skib, som kunne sættes i drift var stor.

14 dage senere, ”styrbord motor ryster nu så meget, at pakdåserne lækker og luftfilterne falder af”. Søren fra Nordhavn Marine, var trods alt meget fattet, da han overbragte denne besked. Aftalen blev, at der hurtigst muligt kom om bord på Skawlink IV, og fik et overblik og fik lidt fakta om de forskellige forhold, der spøgte igen, forkerte Candyfloats, opretningsfejl med mere. Opgaven var nu så vigtig for alle parter, at vi valgte at koble hele staben af vibrations certificerede personale på opgaven (hele firmaet eksklusiv bogholderen) og efter en prøvesejlads, lidt forskellige målinger undervejs, fandt vi den nye fejlkilde. Det var igen ”engine misfire” og en efterfølgende logning på styrbord motor viste, at cylinder 5 ikke ”lavede andet end at løbe med”, som Jakob udtrykte det.

Det defekte ledningsnet er nu skiftet og Skawlink IV i drift igen, med gode vibrationer ombord.

28. januar 2015

Ubalancen skyldtes ”Engine misfire”

Vibrationsmåling på dieselmotor

Opgaven startede med et opkald fra Henrik Reinholt, servicechef hos Granly Diesel I Esbjerg. Et crew transfer vessel, havde påsejlet et bildæk. Der var angiveligt skade på styrbord skrue og båden blevet trukket på bedding i Hvide Sande.

Hos Hvide Sande Skibs & Bådbyggeri, blev den deformerede skrue demonteret. Derefter opmålte Søren Uhre, styrbord skrueaksel med henblik på skævhed. Med Rotalign Ultra iS, kunne han hurtigt konstatere, at hverken aksel eller lejeophæng var beskadiget. Alle målene var inden for tolerancerne.

Efter montering af den renoverede skrue og under prøvesejladsen, var der dog stadigvæk kraftige vibrationer og rystelser. Søren Uhre kom ombord igen og foretog flere vibrationsmålinger med VibXpert II. Crew transfer vessel har 2 drivlinier og sammenholdte målinger, var dermed en mulighed. Ubalance henført til skrueaksler eller selve skruerne, kunne dog ikke detekteres.

Søren koncentrerede sig derfor om de 2 motorer og fandt hurtigt derefter, et meget forhøjet vibrationsniveau på styrbord motor. På styrbord motor målte han en dominerende peak på 0,5 x omdrejningsfrekvensen. Denne peak er udtryk for ”engine misfire”, hvilket skyldes ujævn lastfordeling på motorens 10 cylindre.

Vessel superintendent, valgte derefter igen at kontakte Granly Diesel. Ved adskillelse af motoren, fandt Henrik Reinholdts mekanikere, 2 brændte udstødningsventiler.

På næste prøvesejlads, var motoren i orden og alle ”unormale” vibrationer og rystelser, ikke at registrer ombord på crew transfer båden.

Lidt fakta:

33,25Hz= motorens omdrejningsfrekvens (60×33,25=1995rpm)

11,25Hz=skrue akslens omdrejnings frekvens (33,25/2,95=11,25Hz)

45Hz= skruens bladfrekvens (4X11,25=45Hz)

Skruens bladfrekvens vil normalt vis være synlig og kan variere fra forskellige skibe på grund af design. Bladfrekvensen er stort set ikke synlig på crew båden, hvilket er udryk for et godt design.

På det andet sæt spektre  er frekvenserne:

25Hz – motorens omdrejningsfrekvens

12,5Hz – motorens ”half order” frekvens

8,5Hz – skrueakslens omdrejningsfrekvens

34Hz – skruens bladfrekvens

Ved sammenligning af de to drivlinier, ses motorernes og skruernes omdrejnings frekvenser tydeligt. Som det ses på spektrene (bagbord øverst – styrbord nederst), er skrueakslens vibrationsniveau meget lavere på styrbord side. Der er dog ingen alarmerende niveauer på nogen af drivlinierne

pic1

pic2

Nedenstående 2 spektre er fra testen foretaget ved 1500 Motor omdrejninger og 50% pitch. (BB øverst – STB nederst)

Som forventet stiger motorens omdrejningsfrekvens (1500rpm/60=25Hz). Der ses dog en markant forskel på de to spektre. På styrbord motor er den dominerende peak nu 0,5 x omdrejningsfrekvensen -12,5Hz. Denne pind er udtryk for ”engine misfire”, hvilket skyldes ujævn lastfordeling på motorens 10 cylindre. Igen ses der ikke nogen indikationer omkring skrue akslens frekvenser.

pic3
pic4

Kontakt os for yderligere informationer og en snak om mulighederne.