3. april 2016

Nye ansigter hos Uhre & Nybæk ApS

Vi søgte tidligere i år, en tekniker til at hjælpe os med at dække det stigende behov for service, hos vores eksisterende samt ikke mindst nye kunder.

Der resulterede i 2 ansættelser og Mads Madsen startede hos os 1. februar. Mads er maskinmester og skal I hans daglige virke, primært være beskæftiget med salg af alle vores produkter. Primært fokusområde vil være det maritime, hvor produkterne fra Datum Electronic skal præsenteres. De specielle lejer fra Dodge og de øvrige MPT (Mecanical Power Transmission) som vi også forhandler for ABB, vil Mads også demonstrere.

Mads gennemgår det samme træningsforløb – interne oplæringsforløb som vores første ansatte servicetekniker Claus Nielsen, så han også kan deltage i forefaldende opgaver hos kunderne såsom vibrationsmåling, opretning, balancering, momentmåling med mere. Vibrationskursus CAT I er netop gennemført og Mads føler sig nu mere klar end før, til at fortælle og komme med løsningsforslag omkring dette.

Kenneth Jensen er nyeste tekniker i staben og er startet officielt pr. 1. april 2016. Inden da, har Kenneth sammen med netop Mads, gennemført vibrationskursus og certificering fra Mobius Institute, CAT I (kategori 1). Kenneth kommer fra fjernvarmebranchen, hvor han de sidste 10 år har været driftsleder på et mellemstort fjernvarmeværk i Kongerslev.

Kenneth er ansat til primært at varetage vibrationsmåling, analyse, balancering samt opretning og kan med hans store erfaring med drift og vedligeholdelse på forskellige typer anlæg, bidrage væsentligt med viden hos både vores kunder men også internt.

Salg af produkter og services med fokus på det segment, Kenneth har stor erfaring med, bliver også en naturlig del af Kenneths hverdag.

Vi glæder os til at præsentere Mads og Kenneth og de ser frem til, at yde den samme høje og konstruktive service som hos Uhre & Nybæk ApS er en selvfølgelighed. Vi håber I vil tage godt i mod dem.